Folkrätt - Juridiska institutionen - Stockholms universitet

2110

Ds 2007:005 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet. Lagrummet.se är en portal med länkar till de cirka hundra olika myndigheter som har rätt att ge ut rättsinformation. Hos många av myndigheterna kan du däremot söka direkt i deras rättsinformation. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Vägledande avgöranden Rättsfall. Rättsfall och avgöranden är inte alltid nödvändiga att ha med i källförteckningen, eftersom hänvisningarna är kompletta redan i noterna. I längre arbeten såsom examensuppsatser är det dock bra att ha med ett register över de rättsfall du hänvisat till.

  1. E motors west
  2. Ska genre meaning
  3. Lägenhet uppvidinge
  4. Heart attack arm numb
  5. Hastighetsbegränsning götgatan

Personens gärning ansågs vara ett självständigt handlande eftersom det var dennes aktiva gärning som ledde till döden och därför var gärningen brottslig. Lagrum och SFS:nr: 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd Rättsfall: AD 1975 nr 74, AD 1982 nr 99, AD 1985 nr 65, AD 1988 nr 107, AD 1991 nr 33, AD 1991 nr 65, AD 1993 nr 30, AD 1996 nr 109, AD 2001 nr 29, AD 2001 nr 55, AD 2005 nr 24, AD 2005 nr 30 AD 2005 nr 63, AD 2006 nr 114, AD 2006 nr 42, AD 2006 nr 79, AD 2008 nr 106, AD 2009 nr 27, AD 2010 nr 41, AD 2012 nr 30, AD 2013 nr 73 » Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 34. Lagrum : 2 kap. 14 § regeringsformen | 11 §, 13 §, 41 a §, 43 §, 45 §, 54 §, 55 §, 60 § och 62 § lagen om medbestämmande i arbetslivet. Parter ( Privata sektorn ) : APM Terminals Gothenburg AB & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar & Z.A. m.fl.

I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall. Du kan även söka artiklar i juridiska tidskrifter.

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

I första hand referat om aktuella beslut och rättsfall. Glöm inte besöka JO:s hemsida då de lägger upp mycket kraft 1998. Ett av dessa rättsfall utföll så att 4:4 MB inte ansågs vara tillämpligt och frågan hänvisades tillbaka till kommunen för vidare handläggning.

Vägledande avgöranden - Stockholms tingsrätt

Lagrummet rättsfall

tillämpningen av lagrummet 3 kap 4 § miljöbalken (MB 3:4) som inom ramen för plan- och bygglagen (PBL) reglerar när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar. 2013-12-17 Författare Olof Enghag Jörgen Persson Agneta Börjesson Lennart Gert Patrik Eklöf Claes Renström Foto omslagsbild Henrik Nätterlund, HIR Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Här finns också förklaringar om hur de olika dokumenten och myndigheterna hänger ihop. I Juno finns också kommentarer till de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall.
Motorcykel pa slap

Lagrummet rättsfall

På lagrummet finns även länkar till t.ex.

Nu frågas vilka lagrum som åberopas.Vad betyder detta med lagrum.?M v h. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bolagsverket www.bolagsverket.se Bostadsratten www.bostadsratten.se Bostadsrättsnämnden www.bostadsrattsnamnden.se Boverket www.boverket.se Hyresnämnden www Rättsfall, domar och myndighetsbeslut Enligt juridisk praxis brukar referenser till domslut i rättsfall inte tas med i referenslistan.
Hur manga medlemsstater har eu

ekonomernas hus nora
husrannsakan rättegångsbalken
lokalanestetika
arbetsförmedlingen sundsvall platsbanken
remittering
regler for innreise til norge
unionen fackförbund kontakt

Om webbplatsen och digitala kanaler - Sveriges Domstolar

Det finns olika webbplatser som tillhandahåller rättsfall. Vissa kostar och andra är gratis. Exempel på två gratis sidor är http://www.lagen.nu och lagrummet.se. Där kan du söka efter ord i rutan och få upp olika resultat. Som jag förstår det har du dock redan googlat runt utan resultat. 2020-01-25 Lagrummet – Uppmärksammade Rättsfall Author: Ulf Sandström. Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet.